REKONSTRUKCE ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLKY


Vozová 5, Praha 3 - Žižkov
spolupráce: Ing. Eva Vízková, Atelier zahradní architektury - evavizkova.cz
keramické plastiky: Mga. Pavla Vachunová
realizace 2010

Areál mateřské školy byl původně jeslemi a pro hry starších dětí byla zahrada jen minimálně přizpůsobena. Nalezli jsme soubor zchátralých herních prvků a nefunkčních asfaltových ploch, které svým nevhodným rozmístěním bránily optimálnímu využití poměrně malých ploch zahrady.

Nespornou kvalitou pozemku je množství vzrostlých stromů. Také členitý (kopcovitý) terén jsme se snažili           

maximálně využít pro hry dětí. Oproti obvyklé praxi (osazování prefabrikovaných typových herních prvků) se podařilo realizovat množství individuálně navržených, včetně keramických plastik. Během projektu i realizace jsme se museli potýkat s celou řadou myšlenkových a legislativních stereotypů. Jedná se o běžnou státní mateřskou školu.