REKONSTRUKCE BYTU A STŘEŠNÍ NÁSTAVBA


Lipanská ulice, Žižkov, Praha 3
spolupráce: RadimTkadlec - radimtkadlec.com
stavební povolení červen 2013

Řešený byt je posledním podlažím dvorní přístavby činžovního domu z počátku 20. století. Samotný dům je cca dvojnásobně vysoký. Požadavkem investora je zvětšení užitné plochy a komfortu bydlení.

Rekonstrukcí interiéru původního bytu a vestavěním schodiště vznikne (mimo soc. zázemí a předsíně) jeden kontinuální prostor, který bude obsahovat obytnou kuchyni a částečně oddělenou pracovnu. Snížením sklonu pultové střechy vznikne potřebný objem pro realizaci půdní vestavby. Zde bude velkorysá ložnice, koupelna a menší pokoj (výhledově dětský)

Do stávající hladce omítnuté fasády s jednoduchou římsou se nebude zasahovat. Původní zůstanou i špaletová okna, která projdou repasí. Nová fasáda nad                

římsou bude oplechována, a vytvoří se střechou jeden celek. Poloha okenních otvorů je volena s ohledem na potřeby interiéru. Před okny je navrženo pevné žaluziové stínění z neupravených modřínových prken, které svojí přirozenou stříbrošedou barvou opticky naváží na TiZn plech.

Technicky je nástavba řešena jako dřevostavba s využitím stávajících obvodových zdí. Stavba se nachází v památkově chráněném území.

Pro investora zajišťujeme kompletní servis. Studii, projekt a veškerou komunikaci s úřady. V současnosti máme vydané stavební povolení.