REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU - varianta 1


Ringhoferova ulice, Kamenice
klient: obec Kamenice
urbanistická studie 2014

Ve zchátralém areálu se dnes nachází fotbalové hřiště s rezavějící tribunou postavenou v "akci z", domek šaten, několik rozpadlých objektů a poměrně nové ale zanedbané víceúčelové hřiště.

Hlavním bodem zadání bylo umístění budovy multifunkční sportovní haly, ale zároveň bylo třeba počítat s variantou, že na halu nebudou peníze. V případě výstavby bez haly vznikne pouze objekt šaten a zázemí s běžeckou dráhou na střeše. Halu lze později k objektu přistavět.

Dále prostor obsahuje lehkoatletické zázemí, několik různých hřišť, skate prvky, horolezeckou stěnu pod bývalou tribunou a restauraci.Snahou bylo, aby sportoviště bylo atraktivní širšímu okruhu lidí. Jsou zde navíc velké skluzavky, lanová síť, zvlněná cyklistická dráha a prvky pro nejmenší děti.

Hřiště není jen pro fotbal - je zároveň loukou. Odhodiště pro hody a vrhy jsou plácky pro hry dětí. Areál je nejen sportovištěm ale i parkem.

Projekt byl řešen v širších krajinných a urbanistických souvislostech, součástí návrhu je i oživení břehu přilehlého rybníka a úprava hráze - cesty do obce. Podél ulice je navrženo stromořadí a vyřešeno parkování.


 

REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU - varianta 2


Druhá varianta vychází z požadavku zahájit rekonstrukci areálu výstavbou sportovní haly. Navržený objem je co nejúspornější (při zachování požadavků na herní plochu i zázemí) a umožňuje finančně nejméně náročné řešení.Jasný handicap haly oproti variantě 1 je absence hlediště. Ceklově je návrh ve variantě 2 méně velkorysý. Teprve další práce a diskuse ukáže zda je to nevýhoda nebo adekvátní přístup.


 

krajinářsko-urbanistická analýza a širší vztahy


Kompozice krajiny v okolí Kamenice vznikla v 19. století za správy rodiny Ringhofferů. Krajinářsko-urbanistická analýza sloužila hlavně ke správnému umístění poměrně velkého objemu sportovní haly a k určení těžiště území.Mimo vlastního sportoviště se projekt zabýval rekreačně-sportovním potenciálem celého okolí Kamenice a napojením na turistické a cyklistické trasy.


 

na začátek