ROTACE


stáž v atelieru keramika a porcelán
VŠUP 2010

Téma bylo zadáno. Začal jsem ze zabývat fenoménem rotace jako fyzikálně-estetickým jevem bez ohledu na "domácí" materiál atelieru. K aplikaci objevených principů do porcelánu jsem přistupoval jako k paralelnímu technologicko-experimentálnímu procesu.


Zdánlivě nemožné se podařilo... křehoučký porcelán... a pomíjivý písek...