PODKROVNÍ POKOJÍČEK - nízkonákladová půdní vestavba


Nečín, Střední Povltaví
spolupráce: MgA. Eliška Vízková
realizace: 2015

Podkrovní pokojíček jsme si se ženou postavili na chalupě jejích rodičů, která přestala postačovat rozrůstající se rodině.

Základním kritériem pro návrh byla nízká cena, dostatečná tepelná izolace (odolnost proti přehřívání v létě) a požadavek na minimální zásahy do stávajících konstrukcí.

Zvolené technické řešení je neobvyklé, ale využívá běžně dostupné materiály. Stavba byla pro nás experimentem. Výsledkem je kombinace principů podkrokevního zateplení a vloženého samostatného objektu. Stěny a šikmé stropy jsou tvořeny pouze z velkoformátových polystyrenových desek opatřených v interieru stěrkovou omítkou.Design interieru potvrzuje soudobé low-cost řešení přiznáním OSB desek. Současně tak vytvořením kontrastu podtrhuje druhotně použité (porůznu nalezené) staré stavební prvky, detaily a nábytek.

Vstup novotvaru a současného designu do historického prostředí je na poli architektury probádaný terén. Nás zajímá opak: Postavit novostavbu s použitím starých prvků, tak aby nebyla historickou kulisou, ale současnou architekturou. Tato drobná realizace byla pro nás malou inspirativní úlohou.