MODELY ZANIKLÝCH SYNAGOG - litinové modely pro expozici v obnovené synagoze ve Čkyni


synagoga Čkyně, okres Prachatice - synagoga-ckyne.cz
rekonstrukce synagogy: H3T - h3t.cz/projects/synagoga-ckyne
slévárna: Aleš Svojitka, Stará Huť - hut.cz
měřítko 1:50
podzim 2013

Litinové modely zaniklých jihočeských synagog ve Strakonicích, Táboře, Budějovicích a Vimperku jsou součástí nové expozice ve zrekonstruované synagoze ve Čkyni. Kolegové z atelieru H3T, autoři rekonstrukce, mne požádali o výrobu polystyrenových modelů čtyř zničených synagog

Modely z extrudovaného polystyrenu rozložené na jenotlivé díly (stěny, střechy, věže) jsou ve slévárně Aleše Svojitky zaformovány do písku a odlity z šedé litiny. Polystyren se při lití vypaří...Podkladem pro modely jsou většinou pouze staré fotografie. Práce na modelech tedy začíná "rekonstrukcí" zmizelé stavby, která přechází do"projektování" vlastního modelu.

Pro přípravu některých dílů jsou použity 2D CNC technologie (struna a laser). Většina dílů je za pomoci rozličných přípravků a stroječků řezána "ručně" odporovým drátem. Modely respektují technologické požadavky slévárny a jejich součástí jsou podložky potřebné pro formování.

 

BYTOVÝ DŮM RITTERSTRASSE 50, BERLIN - Pro výstavu Baugruppe ist super


kurátoři: Marek Kopeč, Helena Doudová - baugruppe ist super
spolupráce: Václav Odvárka
měřítko 1:20
zima 2015

MODEL BYTU 60. LET - pro výstavu o panelákových sídlištích


spolupráce: Jakub Šarhan
měřítko 1:10
jaro 2012

na začátek