BYTOVÉ DOMY V PODOLÍ - "život ve městě - bydlení v zeleni", urbanisticko-architektonický návrh


Sinkulova ulice, Podolí, Praha 4
studentský projekt, VŠUP 2009